Tag: ufabet ดีที่สุด

ผู้ว่าภูเก็ต ยินดีต้อนรับนักกีฬาต่างชาติที่จะมาร่วมแข่งจักรยานทัวร์  ไทยแลนด์ 2021

ยูซีไอ  ได้มีการยืนยันออกมาแล้วว่าการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล นานาชาติ

ผู้ว่าภูเก็ต ยินดีต้อนรับนักกีฬาต่างชาติ และมีการเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันโดยมีการลงตารางการแข่งเอาไว้ในปฎิทินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งตามตารางแล้วประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล จำนวน 2 ครั้งด้วยกันโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล ทัวร์ออฟไทยแลนด์ 2021  ส่วนอีกครั้งจะเป็นการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ซึ่งจะใช้ชื่อว่า วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021

        สำหรับการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนี้อันที่จริงแล้วมีการวางแผนการกันเอาไว้นานแล้ว แต่ติดเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด ทำให้ส่งผลกระทบกับการแข่งขันกีฬาทุกชนิดรวมถึงการแข่งขันกีฬาจักรยานด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับการแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกลนี้มีการเลื่อนมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกัน

ครั้งนี้คาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะส่งผลให้มีการเลื่อนอีกและมีการกำหนดวันสำหรับการแข่งขันเอาไว้แล้วเช่นเดียวกัน โดยทัวร์ ออฟไทยแลนด์ 2021 นั้นจะเริ่มจัดการแข่งขันวันที่ 1-6 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2564  และสำหรับการแข่งขัน วีเมนส์ ทัวร์ออฟไทยแลนด์ 2021 นั้นจะมีการจัดการแข่งขันต่อจากงานแรก ซึ่งจะเริ่มวันที่ 8-10 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2564 นั่นเอง

         ส่วนสถานที่สำหรับจะใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกลในครั้งนี้มีการกำหนดเป็นที่จังหวัดภูเก็ต เพราะเหมาะสมทั้งสถานที่และการดูแลความพร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องจากที่ภูเก็ตมีการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาแล้ว ซึ่งเป็นจังหวัดที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาได้ เพียงแค่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบจำนวนโดส และอยู่ในเงื่อนไขเพียงเท่านั้น

            สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกลในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผุ้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดภูเก็ต เพราะการที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตไปในด้วยตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั่นเอง 

      สำหรับเส้นทางที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันการขี่จักรยานนั้นก็ได้มีการสำรวจพื้นที่และมีการกำหนดเส้นทางกันเอาไว้แล้วเช่นเดียวกัน โดยจะมีการขี่จักรยานผ่านทั้งสิ้น 6 จังหวัดด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการโปรโมตสถานทีท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดไปในตัวด้วยนั่นเอง เพราะการแข่งขันจะมีการถ่ายทอดให้ชมทั่วโลก ดังนั้นเส้นทางที่นักกีฬาจะขี่จักรยานผ่านจะเป็นสถานที่ที่จะสามารถส่งต่อไปสู่สายตาของคนทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดการแข่งขันในครั้งนี้นั่นเอง

     อย่างไรก็ตามสำหรับการเดินทางมาแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากทาง ศบค. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทีมงานและนักกีฬาที่จะมาร่วมแข่งขันจะมีการกักตัว 14 วันหลังจากนั้นก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เลย 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.    ufabet ดีที่สุด