การดิ่งพสุธาที่กำลังจะมีขึ้นทำให้นักสถิติประจำถิ่น

การดิ่งพสุธาที่กำลังจะมีขึ้น เราครุ่นคิดว่าการไล่ตามควา …