Tag: ีดฟิำะ

การสนับสนุนให้ทุกคนเล่นกีฬา

การเล่นกีฬาถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงแบละยังมีประโยชน์อื่นๆมากมายรวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย การเล่นกีฬาก็มีหลากหลายประเภทซึ่งผู้เล่นนั้นสามารถที่จะเลือกเล่นกีฬาตามความชื่นชอบและตามความเหมาะสม

สำหรับช่วงอายุของตัวเองนั้นได้เลย และเมื่อมีการเล่นกีฬาที่มากขึ้นและเป้นสิ่งที่ส่งผลที่เป็นประโยชน์ได้โดยตรงสำหรับผู้คนในทุกช่วงวัยนั้น การเล่นกีฬาก็จึงเป็นสิ่งที่ควรมีการสนับสนุเพื่อให้ทุกคนทุกช่วงวัยนั้นได้เล่นกีฬาอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

การสนับสนุนในการเล่นกีฬาควรเรามจากในพื้นที่เล็กหรือมในองค์กรที่มีขนาดเล็กและครอบคุมไปถึงในองค์กรขนาดใกญ่หรือนพื้นที่ที่กว้างขึ้นไปนั่นเอง เมื่อเกิดการสนับสนุนก็จะทำให้ทุกคนทุกช่วงวัยนั้นสนใจและหันที่จะมาเล่นกีฬาจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเอง ก็เพื่อสุขภาพและประโยชน์ด้านอื่นๆด้วยนั่นเอง

สำหรับการสนับสนุนตั้งแต่องค์กรหรือพื้นที่ขนาดเล็กนั้นก็คือการเริ่มสนับสนุนจากภายในครอบครัว เพราะถ้าหากทุกคนในครอบครัวนั้นเริ่มเล่นกีฬาและได้รับการสนับสนุนที่ดี คึนในครอบครัวนั้นก็จะนำการเล่นกีฬาที่ตัวเองนั้นได้เล่นภายในครอบครัวออกไปเผยแพร่หรือไปชวนคนภายนอกนั้นให้หันมาเล่นกีฬาได้นั่นเอง

ซึ่งการเล่นกีฬาในครอบครัวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะนอกจากจะได้ในเรื่องของการดูและสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายแล้วนั้นยังได้ความสามัคคีของคนในบ้านทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยและมีความสนิทสนามทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขไปด้วย

การสนับสนุนในองค์กรในระดับกลาง ก็คือการสนับสนุนในระดับภายใมนโรงเรียนหรือชุมชนต่างๆ ก็เป็นการสร้างและปลูกฝังการเล่นกีฬาเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีด้วยและยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสามัคคีของคนที่เล่นกีฬาด้วย

ไม่เพียงเท่านี้สำหรับการสนับสนุนในระดับกลาง ผู้คนที่ได้เล่นกีฬานั้นสามารถจะนำกีฬาเหล่านี้ไปเล่นเพื่อต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

การสนับสนุนในองค์กรหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ก็คือการสนับสนุนในการเล่นกีฬาในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ซึ่งการสนับสนุนและส่งเสริมนี้นั้นจะช่วยทำให้ผู้คนนั้นหันมาเล่นกีฬามากขึ้นและทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคภัยหรือโรคที่คนไทยนั้นเป็นจำนวนมากนั่นก็คือโรคอ้วนนั่นเอง

และยังเป็นการสนับสนุนเพื่อให้เกิดนักกีฬาที่สามารถจะไปแข่งขันในกีฬาต่างๆในระดับประเทศและระดับโลกได้ด้วย ซึ่งการสนับสนุนต่างๆเหล่านี้ก็คือการสนับสนุนในทุกๆด้านของกีฬาไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งทักษะด้วย ก็จะทำให้เกิดนักกีฬายุคใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย      ีดฟิำะ