ออทิสติกในฐานะมหาอำนาจ

แซมเป็นนักกีฬาตั้งแต่อายุยังน้อย เขาเรียนรู้วิธีการว่าย …