หากรัฐบาลอนุมัติ ลีกไทยแข่งขันได้แน่นอนในเดือนกันยายนนี้ 

           หากรัฐบาลอนุมัติ ลีกไทยแข่งขันได้แน่นอนในเดื …