ปัญหาเพื่อนบ้านชอบเปิดเพลงเสียงดังและจอดรถขวางหน้าบ้าน 

      ปัญหาเพื่อนบ้านชอบเปิดเพลงเสียงดังและจอดรถขวางหน้ …