Tag: ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก เชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินหรือได้เห็นกีฬายิมนาสติก (Gymnastics) ไม่มากก็น้อย เพราะกีฬาชนิดนี้เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิง โดยเฉพาะในหมู่เด็กผู้ หลานคนอาจจะเคยได้ยิน แต่ยังไม่รู้ว่ากีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาที่มีวิธีการเล่นยังไง ให้ประโยชน์อะไรบ้าง  ยิมนาสติก เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ต้องมีหลักเกณฑ์การแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหว รวมทั้งต้องมีแบบแผนและศิลปะ ใช้ทดสอบความยืดหยุ่น ความอ่อนตัว ความแข็งแรง ความคล่องแคล่ว และจังหวะของนักกีฬาในการเข้าแข่งขัน ซึ่งในการแข่งขันนั้นจะมี 3 แบบด้วยกัน คือ  1.ยิมนาสติกสากล เป็นการแข่งขันซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ โดยแต่ละประเภทก็จะมีกรรมการตัดสิน 2.ยิมนาสติกลีลา เป็นการแข่งขันซึ่งแบ่งตามอุปกรณ์ที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ห่วงฮูลาฮูป ลูกบอล 3.แทรมโปลีน เป็นการแข่งขันที่พิจารณาจากท่าทางที่นักกีฬาใช้ขณะลอยตัวอยู่ในอากาศ สำหรับในการแข่งขันยิมนาสติกลีลาจะแข่งได้เฉพาะหญิงเท่านั้น ส่วนการแข่งขันยิมนาสติกสากลและแทรมโปลีนจะแข่งได้ทั้งหญิงและชาย

ประโยชน์ของการเล่นกีฬายิมนาสติก แบ่งได้เป็น 4 ด้าน

ดังนี้ 1.ด้านร่างกาย – ร่างกายจะมีความแข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะช่วงแขนและขา – ร่างกายจะมีความทนทานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความทนทานของระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนของเลือด ระบบกล้ามเนื้อ – ร่างกายมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นมากกว่าคนทั่วไป – ร่างกายจะมีการทรงตัวที่ดีขึ้นทั้งตอนหยุดนิ่งหรือตอนเคลื่อนไหว – ร่างกายจะมีความคล่องแคล่วว่องไว เปลี่ยนทิศทาง หลบหลีก และวิ่งได้เร็วขึ้น – สามารถบังคับ ควบคุมร่างกายได้ดีขึ้น และการควบคุมนั้นจะดูมีพลังมากกว่าปกติ – ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อมีการทำงานประสานกันได้ดีกว่าคนทั่วไป 2.ด้านสติปัญญา – มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจินตนาการหรือออกแบบการแสดง ท่าทางต่างๆได้ – มีการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น – รู้จักไตร่ตรอง ยับยั้งชั่งใจ 3.ด้านจิตใจและอารมณ์ – กล้าแสดงออก และกล้าหาญที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีความอันตรายในการแข่งขัน – มีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง – มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจ หรือตัดสินใจได้อย่างไม่ลังเล – มีสมาธิ และควบคุมสติได้ดี – มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการฝึกซ้อม  4.ด้านสังคม – สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีการทำงานเป็นทีม – ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับการปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับต่างๆ – รู้จักให้เกียรติและเคารพสิทธิของคนอื่น – เชื่อฟังและเคารพในตัวผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมทีม  ยิมนาสติกถือเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตัวผู้เล่นหรือนักกีฬายิมนาสติกอย่างมาก เพราะให้ประโยชน์ได้มากถึง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะให้บุตรหลานไปเรียนยิมนาสติกตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย เพราะเป็นวัยที่สามารถยืดหยุ่นร่างกายได้ดี และจะดีต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ ถ้าผู้ปกครองอยากส่งเสริมให้บุตรหลานตนเองทำกิจกรรมทางกีฬาอะไรสักชนิดหนึ่ง ยิมนาสติกก็เป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่น่าสนใจ     สนับสนุนโดย    สมัครเว็บ ufabet