ประวัติกีฬาว่ายน้ำ

        ประวัติกีฬาว่ายน้ำ นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอากา …