อดีตนักสนุกเกอร์ดัง ถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกโอนเงิน  สูญกว่า 4 ล้านบาท 

           เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม  ปีพ.ศ. 2565  อี๊ …