ญี่ปุ่นทำการบุกยึด เกาหลี ในสมัยราชวงศ์โชซ็อนของเกาหลี

ซึ่งแน่นอนว่าความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านในสมัยโบราณไม่ …