คำด่าระเบิดจากหัวหน้า FIFA ขู่ว่าจะบดบังการเปิดฟุตบอลโลก

ในที่สุดฟุตบอลโลกก็เริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์หลังจาก 12 ป …