ความสัมพันธ์ฟุตบอลและการแข่งขันก้าวหน้าไปมาก

ตั้งแต่สมัยของ Cyrille Regis แต่ยังไม่เพียงพอ ความทรงจำ …